ดาวน์โหลด

โปรแกรมของ บีพี ซอฟท์ ทุกตัว ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล Firebird 2.5.2

โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Firebird 2.5.2 ติดตั้งเพียงครั้งเดียว สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ ของ บีพี ซอฟท์ ได้

กรณีที่ลูกค้าติดตั้งโปรแกรมของบริษัทอื่น ที่ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล Firebird อาจทำให้ไม่สามารถใช้งาน โปรแกรมของ บีพี ซอฟท์ได้

มีปัญหา หรือไม่สามารถติดตั้งได้ ติดต่อสอบถามได้ที่ 081-4088313 หรือ ไลน์ไอดี 0814088313 หรือ อีเมล์ saksans@hotmail.com


BP Stock 5.0 - ระบบสินค้าคงคลัง

BP GL 3.0 - บัญชีแยกประเภท

BP Restaurant 6.0 - ระบบร้านอาหาร

BP POS 6.0 - ระบบขายหน้าร้าน

Any Desk 4.0

AnyDesk 4.0

โปรแกรมนี้จะช่วยให้เราสามารถเห็นหน้าจอของท่าน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาได้