BP Job Tracking - โปรแกรมบริหารติดตามงานบริการ

ราคา 19,000 บาท (รวม vat 7%)

ลงได้ 2 เครื่อง
เพิ่มเครื่อง เครื่องละ 2,500 บาท
 • สามารถใช้งานได้บน Windows 10, 8, 7, Vista, XP
 • เหมาะสำหรับธุรกิจงานติดตั้ง งานซ่อม งานบริการ
 • ควบคุมการทำงานด้วย ระบบใบงาน
 • สั่งงานผ่านใบงาน
 • สามารถบันทึกการขายอุปกรณ์ผ่านใบงาน
 • บันทึกและพิมพ์รูปแผนที่ของลูกค้าในใบงานได้
 • บึนทึกรูปการทำงานที่ถ่ายมาจากหน้างานได้
 • มีระบบการปิดงาน
 • มีระบบการแก้ไขงาน
 • มีระบบการติดตาม ดูสถานะงาน ในแต่ละขั้นตอน
 • สามารถคำนวณคอมมิชชั่นได้ ให้กับพนักงาน
 • มีระบบกำหนดสิทธิ์การใช้โปรแกรม
 • มีระบบ Backup, Restore
 • ใช้ระบบฐานข้อมูล แบบ RDBMS Firebird 2.5.2 ทำงานเร็วเก็บข้อมูลได้มหาศาล
 • ใช้งานพร้อมกันผ่านระบบ LAN ได้

 • ระบบควบคุมและติดตามงาน

 • เปิด Job = ฝ่ายบริการรับงานจากฝ่ายขายเพื่อติดตั้งสินค้าใหม่
 • แก้ไข Job = ฝ่ายบริการรับงานจากลูกค้าเพื่อทำงานเพิ่ม หรือแก้ไขงานเดิม
 • รับ Job = ช่าง หรือ พนักงาน รับมอบหมายงานเพื่อนำไปปฏิบัติ
 • แคชเชียร์ = เคลียร์เงินกับช่าง หรือ พนักงาน หลังจากกลับจากปฏิบัติงาน
 • ส่งงาน = ช่าง หรือ พนักงาน บันทึกรูปหน้างานเข้าสู่ระบบ
 • ปิดงาน = ผู้จัดการงาน ทำการปิด Job
 • สถานะ Job = ผู้บริหารสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของงาน และ สถานะต่างๆ

 • เมนูข้อมูลรายวัน

 • เปิด Job
 • รับ Job
 • แคชเชียร์
 • ส่งงาน
 • ปิด Job
 • แก้ไข Job
 • สถานะ Job

  เมนูแฟ้มข้อมูลหลัก

 • บริษัท
 • ประเภทสินค้า
 • กลุ่มสินค้า
 • หน่วยนับ
 • สินค้า
 • พนักงาน
 • รถขนส่ง
 • ลูกค้า
 • คอมมิชชั่น

 • เมนูรายงาน

 • รายงานแฟ้มข้อมูลหลัก
 • รายงานสรุป Job ตามวันที่ให้บริการ
 • รายงานสรุป Job ตามรถขนส่ง
 • รายงานสรุป Job ตามพนักงานรับ Job
 • รายงานสรุป Job ตามลูกค้า
 • รายงานประวัติการแก้ไข Job
 • รายงานรายละเอียด Job เรียงตามวันที่ให้บริการ
 • รายงานรายละเอียด Job จัดกลุ่มตามสินค้า
 • รายงานประจำวัน สรุป Job
 • รายงานรายละเอียดการจ่าย commission

 • อื่นๆ

 • ส่งต่องานแต่ละแผนกด้วยบาร์โค้ด
 • รายงานทุกตัวส่งออก Excel ได้
 • มีระบบกำหนดสิทธิ์การใช้โปรแกรม
 • มีระบบการ Backup และ Restore ข้อมูล
 • ใช้ได้ทั้งแบบ Stand alone (เครื่องเดียว) และแบบ LAN (ใช้ข้อมูลร่วมกันหลายๆเครื่อง)
 • ใช้ระบบฐานข้อมูล FireBird ( จัดเก็บข้อมูลได้มากกว่า Access และประสิทธิภาพดีกว่าเพราะเป็น RDBMS )